مصطفی رنگرززاده خراسانی

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد سردفتران و دفتریاران

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

هوانوردی

خلبانی ، دانشگاه مدرسه خلبانی بوتیا ماهان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

خدمات هوایی پارس

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

خلاصه فعالیت‌ها : اشتغال در قسمت پشتیبانی landing gearخدمات هوایی پارس (زیرمجموعه سازمان هوایی ایران)

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی