رزومه اصلی

سید محمد حبیبی

متولد:

۱۶ - ۳ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تاکنون

فناوری اطلاعات

IT ، دانشگاه پیام نور شهرضا ، کارشناسی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد مجلسی اصفهان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شبکه و سخت افزار

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری