تینا توسلی

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳

مهندسی شیمی

صنایع غذایی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی- واحدعلوم و تحقیقات ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی ، دانشگاه دانشگاه اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دکتری

پروژه‌ها

۱۳۸۹

بررسی فنی امکان پذیری جداسازی و ارزیابی میکروارگانیسم های مناسب جهت حذف رسوب آسفالتین از میدان درود

همکار طرح

کارفرما: امور تحقیق و توسعه شرکت نفت فلات قاره

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی

60% Complete

تایپ فارسی و انگلیسی

80% Complete

ژنتیک

100% Complete

Response Surface Methodology

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Matlab

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی