نگاه سادات واصل

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

مدیریت

برنامه ریزی و اداری ، دانشگاه وارونژ روسیه ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

مهندسین مشاور یکم

، سایر

، کارشناس

آذر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

پیمانکاری بین المللی استراتوس

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

آبان ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۲

مهندسین مشاور یکم

، سایر

، کارشناس

مهر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۹

شرکت پیمانکاری فرااوج طرح

، مسئول دفتر

، کارشناس

دی ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸

شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ISO

60% Complete

PMBOK

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Outlook

80% Complete

Solidworks

60% Complete

PWkara

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

روسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عکاسی

منبت کاری

ورزش

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری