میلاد تاتی

متولد:

۱۱ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه ازاد ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت بهینه ساز کاردان

، سایر

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری