رزومه اصلی

مرضیه خلیلیان شلمزاری

متولد:

۲۲ - ۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۰

مدیریت کارآفرینی

کسب و کار ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم دریایی خرمشهر ، کارشناسی معدل , ۱۶.۶۱

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳

شتاب پرداز زاگرس

، بازاریابی و فروش

، پشتیبان دستگاه کارتخوان

تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

معدن سیلیس

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

حسابداری

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

تایپ فارسی و انگلیسی

80% Complete

نرم افزار حسابداری هلو

60% Complete

نرم افزار حسابداری پارسیان

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری