رزومه اصلی

Amirhossein Aminrashti

متولد:

۳۰ - ۲ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پروژه‌ها

۱۳۹۳

Coffex2013

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

(Entrepreneurship) کارآفرینی

80% Complete

فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)

100% Complete

تسلط به Import /Export دیتابیس

60% Complete

Team Management

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)