رزومه اصلی

رضا ملک محمدی

متولد:

۹ - ۱۲ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰

دبیرستان حافظیه

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول آموزش - دبیر

، کارشناس

دی ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت پویا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تست - پشتیبان فنی - پایگاه داده

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : در مدت حضور در شرکت پویا،ضمن آشنایی با کسب و کار امور مالی بانک از جمله سامانه تراز تجمیعی ، حسابداری اموال ، صورت های مالی ، دفترداری و ... و حضور در پروژه های بانک ملت و رفاه ، مسئولیت نگه داری اطلاعات و بررسی صحت آن و رفع اشکالات موجود و نیز استقرار اطلاعات در پایگاه داده (برپاسازی و ... )و نیز تهیه پرس و جوها و رویه های مختلف مورد نظر بانک ، خلاصه فعالیت های من در شرکت مذکور بوده است .

پروژه‌ها

۱۳۹۱

سامانه یکپارچه امور مالی بانک ملت

تست - پشتیبان فنی - پایگاه داده

در پروؤه مذکور در ابتدا بعنوان تیم تست همکاری نمودم سپس با آشنا شدن با کسب و کار سیستم ، نگه داری دیتا ، بروزرسانی آن و رفع اشکالات دیتا و نیز تهیه پرس و جو های خاص مورد نیاز کاربر و تهیه برخی گزارشات سیستم بر عهده من بود . نگه داری و اعمال تغییرات و بروزرسانی های پایگاه داده data warehouse سیستم مذکور نیز از سال 94 با من بوده است .
۱۳۹۴

سامانه تراز بانک رفاه

تحلیل گر - مسئول استرار دیتای برپاسازی - تهیه گزارشات

با توجه به شناخت و تسلط بر کسب و کار سانمانه تراز تجمیعی در بانک ملت ، بعنوان مشاور و کمک کننده در امر تحلیل از ابتدای شروع این سیستم مشغول به کار شدم . کانورت اطلاعات استقرار و تهیه برخی گزارشات سیستم نیز از جمله وظایف اینجانب بوده است .

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

pl sql programming

80% Complete

SQL

100% Complete

Microsoft SQL Server

60% Complete

data warehouse

60% Complete

MS Office

80% Complete

plsql developer

80% Complete

Jira

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی