ساسان Sassan قاسمی Ghassemi

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱

مرمت ابنیه و بافت های تاریخی

دانشگاه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

نمایش

بازیگری/کارگردانی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، کارشناسی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

ادبیات نمایشی

دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

تکمیلی مدیریت گردشگری (Post MBA in Tourism)

دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت عالی گردشگری (DBA in Tourism)

دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار ، دکتری

پیشینه شغلی

دی ۱۳۷۱ تاکنون

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت گردشگری

100% Complete

Futures Studies (آینده پژوهی)

100% Complete

صنایع دستی

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

تئاتر

سینما

طبیعت گردی

گردشگری

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)