رزومه اصلی

Maryam Ghafarinia

متولد:

۲۶ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

علوم کامپیوتر

علوم کلمپیوتر ، دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ASP.NET

100% Complete

UML

80% Complete

CSS

80% Complete

MVC

100% Complete

MS Office

100% Complete

Matlab

100% Complete

T-SQL

100% Complete

Eviews

60% Complete

Object Oriented Design Patterns

60% Complete

C#

80% Complete

HTML5

80% Complete

Eclipse IDE

40% Complete

Intellij idea

40% Complete

profiler

80% Complete

Stimul soft reporter

100% Complete

Microsoft Visual Studio

100% Complete

Fast report

100% Complete

Microsoft SQL Server

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری