رزومه اصلی

Masoud Valiei

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۴

مدیریت کسب و کار - MBA

استراتژی ، دانشگاه آموزشکده آموزش الکترونیک پارس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت توسعه صنایع بازار خلاق برهان

، بازاریابی و فروش

، مشاور تجاری - مدیر برنامه ریزی و بازاریابی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری