هانیه حاتمی

متولد:

۱۱ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

شیمی کاربردی

الى ، دانشگاه یادگار امام ، کارشناسی ارشد