رزومه اصلی

علیرضا زارع

متولد:

۸ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مدیریت صنعتی

دانشگاه دانشگاه آزاد واحدرشت ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , به علت شاغل بودن به صورت تمام وقت واحد های کمتری در طول ترم پاس کردم که باعث شدمدت تحصیل بیشتر طول کشید ساعت کاری در طول ماه های اوج کار(ایام تعطیل)از7صبح الی3صبح روز بعد بوده به علت افزایش حجم تقاضاونیاز به تولیدبیشتر

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت آرتا

، صنایع غذایی

، کنترل تولید

خلاصه فعالیت‌ها : به علت اقدام به ازداوج در اصفهان وشرط گذاشتن خانواده همسر برای نقل مکان وزندگی دراین شهر از شرکت خارج شده وبه دنبال شغل دیگر میگردم

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی