رزومه اصلی

مهدی سعید فعال

متولد:

۲۱ - ۱۱ - ۱۳۶۱

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)