رزومه اصلی

Meysam Azimi Nia

متولد:

۱۳ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مدیریت تبلیغات و بازاریابی

مديريت ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۶

شرکت لبنیات هکلند

، بازاریابی و فروش

، کارمند فروش و انبار

تیر ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت لبنیات میهن

، بازاریابی و فروش

، پیمانکار فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲

شرکت صنایع مفتولی تاکستان

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

، کارشناس

تیر ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳

شرکت بهینه تجارت ابرار

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و تبلیغات

، کارشناس