رزومه اصلی

آزاده سادات کیهان مهر

متولد:

۳۱ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مشاوره

خانواده ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

مهندسی برق

الكترونيك ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شهرداری تهران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، روانشناس

مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

مهد کودک بچه های بهشت

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، روانشناس

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

بررسی مفهوم تعهد و شاخص های آن بر میزان رضایت زناشویی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اجرا و تحلیل تست های روانشناختی

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

نقاشي

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی