رزومه اصلی

محمد تقوی

متولد:

۳۱ - ۵ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

الهیات و معارف اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، دانشگاه فردوسی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۲۴

خلاصه فعالیت‌ها , کسب رتبه اول دانش آموختگان مقطع کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی ورودی 1390

۱۳۹۴ تاکنون

الهیات و معارف اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۰۴

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه اول دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی ورودی 1394 دانشگاه تهران

پروژه‌ها

۱۳۹۵

تصحیح کتاب

مصحح

تصحیح کتاب «طب فریدی» بر اساس چاپ سربی کتاب در هند. انتشارات منشور سمیر، 1395.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

علوم کامپیوتر‌

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Access

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft SQL Server

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

SPSS

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

عربی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عضویت در انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (1391-1394) و دانشگاه تهران (1394-1396)

افتخارات

کسب رتبه سوم آزمون کارشناسی ارشد

کسب رتبه اول میان دانش آموختگان کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (ورودی 1390)

کسب رتبه اول میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی - دانشگاه تهران