رزومه اصلی

علیرضا ایرانشاهی

متولد:

۲۰ - ۴ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۸

سایه سمن

، بازاریابی و فروش

، موزع

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲

تاپ پخش

، مهندسی صنایع

، ویزیتور

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

دلوسه

، بازاریابی و فروش

، فروشنده سوپروایزر