سینا ترکان

متولد:

۱۶ - ۸ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه امام علی معدل , ۱۵

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

کامپیوتر

مهندسی نرم افزار ، دانشگاه آموزش عالی امام جواد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲

جهان الکترونیک

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳

جهان الکترونیک

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

جهان الکترونیک

، بازاریابی و فروش

خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵

جهان الکترونیک

، بازاریابی و فروش

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

100% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

60% Complete

Microsoft CRM

60% Complete

Altium Designer (طراحی مدار)

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری