علی حاجی بگلو

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه موسسه آموزش عالی سبحان (نیشابور) ، کارشناسی معدل , ۱۳

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آموزشکده فنی پسران(نیشابور) معدل , ۱۷.۲۱

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه دبیرستان ایثارگران ، دیپلم معدل , ۱۷.۱۹