رزومه اصلی

فرشته اسلامی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

زبان انگلیسی

آموزش ، دانشگاه آزاد اسلامی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۳

بیمه نوین

، بازاریابی و فروش

، کارمند

، کارشناس

آذر ۱۳۹۴ تاکنون

بیمه رازی

، بازاریابی و فروش

، نماینده بیمه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مسلط بر کامپیوتر و کلیه رشته های بیمه ای و نرم افزار فناوران

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی