رزومه اصلی

امین عبادی فرد

متولد:

۱۴ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱

تونل ازاد راه شمال تهران جهاد نصر

، مهندسی مکانیک

، مکانیک

فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۷

جهاد نصر تونل اب گاوشان

، سایر

، مکانیک وکاترمن

اسفند ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹

سابیر الیگودرز

، سایر

، کاترمن و مکانیک

اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰

تونل اباد راهان تبریز

، مهندسی مکانیک

، مکانیک

اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲

موسسه حرا تونل اب رسانی نوسود

، مهندسی مکانیک

، مکانیک