رزومه اصلی

زینب ابراهیمی

متولد:

۱۱ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه اصفهان ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محیط زیست شهری ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

ArcGIS

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

کسب رتبه 800 مقطع کارشناسی

کسب رتبه 26 مقطع کارشناسی ارشد