ایوب سپه وند

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۳.۶۳

خلاصه فعالیت‌ها , کسب رتبه165درکنکورسراسری وقبولی دردوره روزانه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۷ تاکنون

بانک پارسیان

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : گذراندن موفقیت آمیز دوره های ضمن خدمت نظیر نرم افزارهای کاربردیmicrosoft officeودوره های آموزشی مهارتهای ارتباطی ومشتری مداری ومدیریت مشتریان....ورسیدن به رتبه کاربر1بانکی که عالیترین رتبه دراین سطح میباشد

پروژه‌ها

۱۳۸۲

سنجش رضایت مشتریان ایران خودرو

پژوهشگر

همکاری باموسسات پژوهشی ونظرسنجی نظیر موسسه امین مردم.روابط عمومی بانک شهر.دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان پرسشگر وپژوهشگر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مالی وحسابداری.بازاریابی.منابع انسانی

80% Complete

آفیس شاملword. Excel. Access. PowerPoint واینترنت. Windows

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقه بسیاربه موسیقی وفیلم ومطالعه دراین زمینه ها وعلاقمندی بسیاربه مقوله شعر وادبیات ومطالعه تخصصی دراین زمینه .

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

کسب رتبه 165کنکورسراسری وقبولی دردوره روزانه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مختصری از من

من نسبت به سازمان خوداحساس تعهد داشته و نسبت به وظایف خوددرسازمان کاملا احساس مسئولیت وتعهددارم.مشتری مداری وارتباط موثربامشتری وداشتن روحیه کار تیمی ازمهارتهای اینجانب میباشد.افزایش دانش تخصصی و مهارتهای شغلی وبه روزکردن دانش تخصصی از علایق من میباشد.بویژه اگربتوانم این دانش رابصورت مطلوبی دراختیارسازمان خودقراردهم.

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

20000000 ریال