رزومه اصلی

مریم ترک

متولد:

۳۰ - ۱۰ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت

مالی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

شرکت کارگزای سرمایه و دانش

، مالی و حسابداری

، کارشناس تحلیل و مدیر صندوق سرمایه گذاری

خرداد ۱۳۹۴ تاکنون

شرگت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

، مالی و حسابداری

، کارشناس سرمایه گذاری