رزومه اصلی

Mahdi Hasanpour Ghaleh

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه پیام نور مرکز شبستر ، کارشناسی معدل , ۱۵.۴۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه خاتم تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۱۳

خلاصه فعالیت‌ها , استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد کسب عنوان مقاله برتر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

۱۳۹۵ تاکنون

حقوق

حقوق ، دانشگاه پیام نور مرکز شبستر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۹

مرکز آموزش زبانهای خارجی پدیده

، سایر

، دبیر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳

مرکز آموزش زبانهای خارجی فرازین (مترجم)

، بازاریابی و فروش

، مدیریت آموزشی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

مرکز آموزش زبانهای خارجی آیین

، منابع انسانی و آموزش

، مدیریت آموزشی و دبیر

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

مرکز آموزش زبانهای خارجی مهر نیکان

، سایر

، دبیر و مشاور آموزشی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مترجم زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی

100% Complete

مترجم شفاهی

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

ترکی

100% Complete

فرانسوی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

حضور در کنفرانس های فرهنگی آموزشی، حضور در فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

کسب عنوان مقاله برتر در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان