رزومه اصلی

ایمان دانائی فر

متولد:

۲۵ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی

اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , چاپ چندین مقاله علمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار لیزرل (Lisrel )

80% Complete

نرم افزار ایویوز، پنل دیتا (EViews )،

80% Complete

نرم افزار تحلیل داده های کیفی ((Atlas.Ti،

80% Complete

نرم افزار (SPSS)

80% Complete