امید قربانی

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت

MBA ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۷۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

کیش چوب

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۲ تاکنون

علامه طباطبایی

، منابع انسانی و آموزش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سرممیزی ایزو 9001

60% Complete

CRM

80% Complete

ICDL1,2

100% Complete

حقوق و دستمزد کارکنان

100% Complete

قوانین کار و تامین اجتماعی

100% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

100% Complete

فرآیند جذب

100% Complete

منابع انسانی

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فوتبال، تنیس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

اجرای فرآیندهای آموزش و توسعه منابع انسانی (جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد تصمیم‌سازی مدیریت درباره منابع انسانی سازمان از طریق تحلیل اطلاعات مانند: برگزاری جلسات کارکنان با مدیریت ارشد پس از گذشته یک دوره ی مشخص از استخدام انجام مصاحبه¬های حین خدمت یا Stay Interview انجام مصاحبه¬های هنگام خروج یا Exit Interview اجرای اقدامات مختلف برای به اشتراک گذاری دیدگاه‌ها (Vision Sharing) مانند: برگزاری جلسات معارفه برای تازه‌پیوستگان به سازمان (Briefing) برنامه‌ریزی و اجرای امور رفاهی کارکنان مانند: صندوق وام مزایای بهداشتی و درمانی آموزش¬های حین خدمت کمک‌های نقدی و غیر نقدی و ... اجرای فرآیند ارزیابی رضایت شغلی کارکنان بررسی مشکلات عمومی کارکنان و پیشنهاد راه حل مناسب برنامه‌ریزی و اجرای نظام های انگیزشی انجام فرآیندهای امور اداری مانند:حقوق و دستمزد، تنظیم قراردادها، بیمه و ...