فرزانه واحدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی برق

الكترونيك ، دانشگاه اسلامشهر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵

اموزشگاه زبان طبرستان

، بازاریابی و فروش

، کارشناس