رزومه اصلی

محسن فدایی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

، کارشناس