احسان خلیلی اردلی

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

تغذیه علوم دام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مهندسی کشاورزی

دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان ، کارشناسی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)