مهدیه احمدی

متولد:

۵ - ۱۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

MBA

عمومی ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

فیزیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

بیمارستان محک

، مهندسی برق

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

MSP

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

جز 6نفر اول ورودی در مقطع کارشناسی