رزومه اصلی

فراز پیروزپی

متولد:

۲۳ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت پرگاس ایران

، سخت افزار و شبکه

، کمک کارشناس