رزومه اصلی

مهشید فرحت

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

ریاضی کاربردی

کد و رمز ، دانشگاه امیرکبیر ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Network+

60% Complete

Matlab

60% Complete

MS Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

آلمانی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عکاسی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی