رزومه اصلی

مسعود شهنوازی

متولد:

۳ - ۱۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

مخابرات امن و رمزنگاری ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۱۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تبادل اطلاعات در بستری امن با استفاده از رمزنگاری اطلاعات

80% Complete

Matlab

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

به دلیل مهم بودن رشته تحصیلی و کاربرد آن در زمینه ارتباطات امن و کم بودن فارغ التحصیل در این زمینه می توانم کمک زیادی به بهبود روش های ارتباطی در زمینه امنیت انجام دهم.