رزومه اصلی

امید سایه آفتابی

متولد:

۹ - ۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

مدیریت هتلداری

دانشگاه ازاد ، کارشناسی