رزومه اصلی

Sima7643 Y

متولد:

۲۱ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

برق

الکترونیک ، دانشگاه علوم و فناوری سپاهان معدل , ۱۳

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

برق

مخابرات ، دانشگاه صفاهان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۸

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

مخابرات ردانی پور

، مهندسی شیمی

، کارآموز

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کار در بخش MDF ، قسمت 117