مجید احمدی

متولد:

۲۱ - ۸ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

تاسیسات

دانشگاه آزاد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳

نیازمندیهای همشهری

، ایمنی و محیط زیست

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵

عظیم خودرو

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Internet

100% Complete

Typing

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

مطالعه کتاب تاریخی امور فنی