بهنوش ابن علی

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پروژه‌ها

۱۳۹۵

active wheel

طراح

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کار با دستگا های دیجیتایزر و مهندسی معکوس

60% Complete

بازررسی قطعات صنعتی با نرم افزار GOM

60% Complete

زبان انگلیسی

60% Complete

CATIA

40% Complete

AutoCAD

40% Complete

AutoCAD

60% Complete

CATIA

60% Complete

Solidworks

40% Complete

Windows

80% Complete

ACDL

40% Complete

Internet

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری