نقی عربکری

متولد:

۲۱ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

علوم اقتصادی

اقتصاد صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲

دانشگاه مالک اشتر

، مسئول دفتر

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

پژوهشکده هوایی

، ایمنی و محیط زیست

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مسول فاوا حراست

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری