رزومه اصلی

نیکو نظری امین

متولد:

۴ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

کارشناسی معماری داخلی

دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۸۲