رزومه اصلی

اباذر کمالی

متولد:

۳ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت کسب و کار (MBA)

توسعه سازمان و منابع انسانی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه تهران ، دکتری معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۲ تاکنون

پرداخت الکترونیک سامان

، منابع انسانی و آموزش

، رئیس اداره توسعه منابع انسانی

خلاصه فعالیت‌ها : توسعه فرایندهای منابع انسانی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

Succession planning

project manager

۱۳۹۵

Talent Management

Project manager

۱۳۹۶

Performance management

Project manager

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری