محمد جواد بختی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای ، دانشگاه جندی شاپور ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

بندر امام خمینی

، ایمنی و محیط زیست

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

HSE

100% Complete

MS Office

100% Complete

SPSS

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی