کیان

متولد:

۱۴ - ۵ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت تبلیغاتی

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)