رزومه اصلی

زینب نظری

متولد:

۲۰ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

عمران

کارهای عمومی ساختمان ، دانشگاه آبا(آبیک)

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

عمران

عمران ، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی(آبیک) ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی عمران - متره و برآورد

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

ETABS

60% Complete

SAFE

40% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Autodesk AutoCAD Civil 3D

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

مختصری از من

آشنایی وتسلط متوسط بر متره وبرآورد گذرندان پروژهای فولاد وبتن وراه آشنایی با نرم افزارهای etabcوAutocad آشنایی با ترسیم راه دریک جاده اصلی وفرعی و... آشنایی بامحسابه وزن ساختمان(فوالادی-بتنی) آشنایی بابارزلزله واردبرسازه آشنایی باسدوتخلیه کننده ها وسرریزها تحصیلات دبیرستان رشته ریاضی وفیزیک کاردانی عمران_کارهای عمومی ساختمان کارشنایی عمران_عمران تجربه من فقط دورهای کارآموزی گذرانده است که آنها در بنیادمسکن گذرانده ام