آرمین خجسته

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

مهندسی منابع طبیعی

شيلات ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تالش ، کارشناسی