رزومه اصلی

mahyar kheiri

متولد:

۱۵ - ۱۱ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری