ملنگ بلوچی

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

حسابدداری مالی

علمی کابردی ، دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر ، کارشناسی معدل , ۱۴۴۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تاکنون

نمایندگی مجاز سایپا

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری