رزومه اصلی

محمدجواد زارعی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

مهندسی شیمی

پالایش ، دانشگاه آزاد گچساران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

پالایشگاه نهم پارس جنوبی(شرکت سازه )

، مهندسی شیمی

، کارشناس ارشد بهره برداری سایت واتاق کنترل فازهای گازی(GTU)۱ سال

مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴

پالایشگاه نهم پارس جنوبی(شرکت سازه)

، مهندسی شیمی

، اپراتور ارشد سایت و اتاق کنترل واحدهای ۱۰۰،۱۰۳،۱۱۰

پروژه‌ها

۱۳۹۲

راه اندازی فاز ۱۲ پارس جنوبی واحدهای ۱۰۰، ۱۰۲،۱۰۳،۱۱۰

کارشناس ارشد بهره برداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بهره برداری

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

Aspen Plus

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی