رزومه اصلی

فاطمه گل حسنی

متولد:

۱۲ - ۳ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

مدیریت

دانشگاه غیرانتفاعی رجا ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

دوره پرورش مدیر مالی

دانشگاه /موسسه PACT ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : کنترل اسناد پیگیری و مکاتبات با کارفرما آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، قانون کار، تامین اجتماعی تجربه کافی در تهیه صورت حقوق و دستمزد توانایی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مربوط به آن تهیه گزارشات مدیریتی

مهر ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸

شرکت مهندسین مشاوره پدیده صامت

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷

_ شرکت بازرگانی ا تی اس رئیس حسابداری 15/01/86 تا 25/07/87

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابداری

، کارشناس

اسفند ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶

شرکت بازرگانی فضا گویا

، مالی و حسابداری

، حسابدار

فروردین ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۵

شرکت خدمات مالی بهینه ارقام

، مالی و حسابداری

، حسابدار

شهریور ۱۳۹۵ تاکنون

مفتاح رهنورد

، مالی و حسابداری

، رئیس حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار های مالی/نوسا -نوین -تدبیر

80% Complete

کاربرد اکسل در حسابداری

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

خواندن کتاب - فیلم و ورزش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری